Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
I
Marzy, Johann Heinrich (?) (1722–1801), jihlavský měšťan a historik..  (1500 – 1577). Text sepsán pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století. .  Iglauer Chronik 1500–1577.. Abstract