Database

Found 12 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
W
V
P
Wrbietický, Mikuláš. Varhaník ve Slavičíně na počátku 18. století a původní autor., Autor opisu neznámý., Meisner, Florián. Autor latinského dodatku z roku 1773..  (1453–1775). Z textu vyplývá, že po zničení původních starých zápisů pořizoval autor nové záznamy od roku 1730. Pozdější opis pořízen zřejmě po polovině 18. století. Latinský dodatek ke spisu připojil v roce 1773 farář Florián Meisner. Opis sepsán ve 2. pol. 18. století, zřejmě 1775. .  Přepis z listu v měděné báni na hrubé věži chrámu Páně Slavičínského se nacházejícího.. Abstract
O
M
J
Kancelář města, původní autor., Autor opisu neznámý..  (Do roku 1720). Opis pořízen na konci 18. století. .  Jaromierzicz unweith Gewitsch. . Abstract
G
A