Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
K
Scholtz, Jiřík Ignác, písař. Záznam z r. 1696. Ostatní záznamy pořízeny zřejmě dalšími městskými písaři..  Kniha byla vedena v letech 1691–1802, historiografické záznamy lze vymezit pro roky 1696–1724..  Kniha památní města Bzence. . Abstract