Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
Z
Heger, Michael. Moravskotřebovský měšťan a tkadlec..  (1321)–1716. Zápisy pořízeny v letech 1683 až 1716..  Zápisky tkalce Michaela Hegera.. Abstract