Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
S
Holzenberger, Franziscus, jezuitský kněz (A)., Mauller, Joseph Fridericus, kanovník šternberský (B)., Walter, Franciscus, mag. Phil., Bac. Teolg., farář a děkan z Oder (C)., Scintilla, Johan, olomoucký rychtář. Autor původního textu. Autor opisu neznámý (D)., Autor neznámý (E-L)..  Tisky: Tiskař Johann Wenzel Schindler. A. Tisk: Opava, 1750; B. Tisk: Opava, 1751; C. Tisk: Opava, 1751. Rukopisy: D. (1620) opis; E. (po roce 1620); F. 1620–1670; G. (1620); H. (1642–1644); I. 1709–1754; J. (1758); K. (1758); L. (1765)..  Sbírka tištěných a rukopisných textů k dějinám Olomouce.. Abstract