Database

Found 8 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
S
P
M
Kancelář městečka..  (do poč. 18. stol.). Text datován 12. června 1727..  Merckwürdigkeiten.. Abstract
Kancelář městečka..  (15. stol.–1715). Text datován 6. dubna 1728..  Markt Pralitz.. Abstract
K
H
Kancelář městečka..  (do roku 1620). Text nedatován. Pravděpodobně 20. léta 18. století..  Hystorische Nachricht undt Merckwürdigkeiten von...den uhralten Städten Startsch.... Abstract
C
Kancelář městečka..  1686-1704, 1741-1744, 1756, 1780, 1832-1844..  Consignation der Denngbuch. . Abstract