Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
T
Pospíšil, Matyáš. Městský syndik (chybně připisováno faráři Chudánkovi)..  (12.–18. století). Vznik textu pravděpodobně ve 20. letech 18. století..  Tzv. Chudánkova kronika.. Abstract