Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
D
Habermann, Johann. Jihlavský měšťan., 5 jiných písařských rukou (Někteří autoři z rodiny Habermannů - Hanns Habermann, Johannes Habermann)..  (Od narození Ježíše Krista)–1671. Většina zápisů se vztahuje k 16. a první pol. 17. století. Kronika založena v roce 1669..  Die Habermann Chronik. . Abstract