Database

Found 3 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  Vznik textu zřejmě po polovině 18. století. Vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Descriptio poetica originis Brunae (Origo Brunae). . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1675)–1755. Vznik rukopisu zřejmě mezi lety 1741 a 1755..  Diarium.. Abstract
J
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1. století př. n. l.–počátek 18. století). Vznik pravděpodobně druhá polovina 18. století..  Jungfräuliche Ehrenkranz der jeder Zeit getreuen k. Stadt Brünn. . Abstract