Database

Found 2 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
P
D
Kancelář města pro Tomáše Pešinu z Čechorodu..  Zápisy dovedeny do roku 1646. Text sepsán zřejmě v 60. letech 17. století..  Die Stadt Schönberg in Mähren.. Abstract