Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
T
Flade, Fridrich, písař města Olomouce a původní autor..  (7. 6. 1642–8.7. 1650). Opis pořízen zřejmě ve druhé polovině 17. století či na počátku 18. století. Originál nezachován..  Tag[e]buch des feindlichen Einfalls der Schweden in das Marggrafthum Mähren und der Besitznehmung der Stadt Ollmütz 1642. . Abstract