Database

Found 54 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Brno
Bučovice
Bystřice pod Hostýnem
Bzenec
Kancelář města..  (od nejstarších dob do roku 1728). Text zřejmě vyhotoven v roce 1728. Do tohoto data jsou dějiny městečka dovedeny..  Stručné vylíčení dějin Bzence, popis sídla a původ názvu. (Bez názvu).. Abstract
Dvorce (u Šternberka)
Fulnek
Kancelář města..  (1389–1812). Rukopis datován 1813..  Die Stadt Fulnek in Mähren.. Abstract
Hvězdlice
Ivanovice na Hané
Jaroměřice nad Rokytnou
Jevišovice
Kancelář města..  (8. stol.–poč. 18. stol.). Text nedatovaný, pravděpodobně první třetina 18. století..  Stručné sepsání dějin městečka Jevišovic od jeho mýtického založení v 8. století.. Abstract
Jimramov
Kojetín
Kyjov
Litovel
Měřín
Mikulov
Místek
Kancelář města..  (do r. 1715). Text datován 11. ledna 1729..  Kurtze Beschreibung der...Stadtl Mistekh. . Abstract
Modřice
Kancelář města..  (Do roku 1642). Text nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera..  Topographische Nachrichten. . Abstract
Moravský Krumlov
Kancelář města..  (do r. 1663). Text nedatován. Pořízen zřejmě ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera. Jako předloha byl pravděpodobně použit dřívější opis pořízený pro Tomáše Pešinu z Čechorodu..  Výpis týkající se Moravského Krumlova z díla Matthiase Meriana "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae".. Abstract
Náměšť nad Oslavou
Nové město na Moravě
Kancelář města..  (16. – poč. 18. stol.). Text datován 30. dubna 1728..  Bericht Von der Stadt Neustadtl. . Abstract