Database

Found 54 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Kancelář města..  (do r. 1715). Text datován 11. ledna 1729..  Kurtze Beschreibung der...Stadtl Mistekh. . Abstract
Kancelář města..  (1561–1601). Nedatováno. Pravděpodobně 20. léta 18. století..  Stručný výpis hlavních historických událostí v Žeravicích z let 1561–1601.. Abstract
Kancelář města..  (17. stol – 1727). Text datován 6. října 1727..  Poslušná správa tejkající se městečka Olešnice. . Abstract
Kancelář města..  (8. stol.–poč. 18. stol.). Text nedatovaný, pravděpodobně první třetina 18. století..  Stručné sepsání dějin městečka Jevišovic od jeho mýtického založení v 8. století.. Abstract
Kancelář města..  (do 1. pol. 17. století). Většinou opisy starších předloh. Nedatováno, pravděpodobně 20. léta 18. století. Část textů vložena v pozdějším období..  Ursprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch. 2) Miesteczko Drzewicz. 3) Origo civitatis Trebitzensis.... Abstract
Kancelář města..  (od nejstarších dob do roku 1728). Text zřejmě vyhotoven v roce 1728. Do tohoto data jsou dějiny městečka dovedeny..  Stručné vylíčení dějin Bzence, popis sídla a původ názvu. (Bez názvu).. Abstract
Kancelář města..  (1585–1708). Text datován 18. červa 1727..  Denkwürdigkeiten der Stadt und Herrschaft Wsetin. . Abstract
Kancelář města..  (Od počátků města do 17. stol.) Texty datovány 24. října 1727, 27. června 1728, 15. března 1729..  Hystorische Nachricht, undt Merckwürdigkeiten der Stadt Töltsch im Marggrafthumb Mähren.. Abstract
Kancelář města..  (1311–poč. 18. stol.). Průvodní dopisy městské rady datovány 23. května 1727, 7. června 1727..  Stručné záznamy k dějinám Zábřeha od roku 1311.. Abstract
Kancelář města..  (1469–1546, 1472–1724). Průvodní dopis městské rady datován 26. listopadu 1728. Některé texty přiloženy v pozdějším období..  Pamiet XVII. . Abstract
Kancelář města..  (1412–1727). Text datován 7. června 1727..  Historische Beschreibung der Stadt Straznitz.. Abstract