Database

Found 54 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
P
Kancelář města..  (1469–1546, 1472–1724). Průvodní dopis městské rady datován 26. listopadu 1728. Některé texty přiloženy v pozdějším období..  Pamiet XVII. . Abstract
O
M
K
I
H
Kancelář města..  (Od počátků města do 17. stol.) Texty datovány 24. října 1727, 27. června 1728, 15. března 1729..  Hystorische Nachricht, undt Merckwürdigkeiten der Stadt Töltsch im Marggrafthumb Mähren.. Abstract
Kancelář města..  Texty datovány 9. listopadu 1728. Záznamy týkající se událostí ve městě od jeho vzniku do počátku 18. století..  Hystorische Beschreibung Von Erbauung, ersten Ursprung...der Stadt Austerlitz, auff Böhmisch Slawkow genandt . Abstract
Kancelář města..  Průvodní dopis městské rady datován 29. listopadu 1728..  Historische Information. . Abstract
Kancelář města..  (Do roku 1712). Texty datovány 20. prosince 1727, 28. července 1797..  Historische Beschreibung Von der Stadt Slabings, Anno 1727. . Abstract
Kancelář města..  (1412–1727). Text datován 7. června 1727..  Historische Beschreibung der Stadt Straznitz.. Abstract
G
E
D