Database

Found 64 results

Sort by: Author [ Keyword  (Asc)] Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Brno
Autor neznámý..  (24. 12. 1741 – 18. 4. 1742). Vznik rukopisu polovina 18. století..  Diarium Brunnense. . Abstract
Autor neznámý..  (1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století..  Tzv. Brněnské paměti.. Abstract
Autor neznámý..  (od mýtických dob do poloviny 17. století). Text vznikl v poslední čtvrtině 17. století (po roce 1679)..  Wiederlegung der königlichen Stadt Brünn zugegen des von der königlichen Stadt Olmütz so institulirten Lydii lapidis und behaubten wollenden Haupt-Stadt. . Abstract
Frenštát pod Radhoštěm
Autor neznámý..  (1589), 1605–1790..  Kostelní kniha.. Abstract
Fulnek
Autor neznámý..  (15.–18. století). Text sepsán v průběhu 18. století..  Merkwürdigkeiten der...Burg, Statt und Herrschaft Fulnek.. Abstract
Hustopeče
Autor neznámý..  (1312–1717). Opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století..  Kronik der Stadt Auspitz. . Abstract
Jaroměřice nad Rokytnou
Jemnice
Jihlava
Autor neznámý..  (1623–1742). Text sepsán zřejmě ve 2. pol. 18. století..  Kronika města Jihlavy 1623–1742 a Poznámky k jihlavské kronice.. Abstract
Autor neznámý..  (807–1654). Text pořízen po pol. 17. století..  Collectanea Iglaviensia. . Abstract
Autor neznámý..  (799), (1434–1486), (1522–1524). Text sepsán zřejmě na konci 18. století..  "Chronik der Stadt Iglau" [Bes desek a titulní strany]. Abstract
Autor neznámý..  (799–1420). Text sepsán na přelomu 18. a 19. století..  Erklährung des Ursprungs und Begebenheiten der Stadt Iglau in Mähren. . Abstract
Autor neznámý..  (1632–1698). Opis zřejmě až z 18. století..  Chronologické poznámky k dějinám Jihlavy.. Abstract