Database

Found 64 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Autor neznámý..  (799–1420). Text sepsán na přelomu 18. a 19. století..  Erklährung des Ursprungs und Begebenheiten der Stadt Iglau in Mähren. . Abstract
Autor neznámý..  (807–1654). Text pořízen po pol. 17. století..  Collectanea Iglaviensia. . Abstract
Autor neznámý..  (1535–1627). Pořízeno pravděpodobně v první či druhé polovině 17. století..  Rejstřík a stručné historické záznamy k dějinám Valašského Meziříčí a okolí zahrnující období 1535–1627..
Autor neznámý..  (1312–1717). Opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století..  Kronik der Stadt Auspitz. . Abstract
Autor neznámý..  Zápisy vedeny ve 2. pol. 18. století..  Tzv. Kronika Františka Melichara. . Abstract
Autor neznámý..  (799), (1434–1486), (1522–1524). Text sepsán zřejmě na konci 18. století..  "Chronik der Stadt Iglau" [Bes desek a titulní strany]. Abstract
Autor neznámý..  (1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století..  Tzv. Brněnské paměti.. Abstract
Autor neznámý..  (1405–1777). Text vznikl pravděpodobně na konci 70. let či v 80. letech 18. století..  Römerstädter Chronik. . Abstract
Autor neznámý..  (20.7. 1740 – 3.7. 1748). Opis z poloviny 18. století..  Fragment eines Diariums über den preus. Einfall. . Abstract