Database

Found 64 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Autor neznámý..  (15.–18. století). Text sepsán v průběhu 18. století..  Merkwürdigkeiten der...Burg, Statt und Herrschaft Fulnek.. Abstract
Autor neznámý..  Bez datace. Folia 1–6 pravděpodobně 18. století, ostatní 19. století..  Stručné zápisy a poznámky k dějinám Moravského Krumlova..
Autor neznámý..  (799–1420). Text sepsán na přelomu 18. a 19. století..  Erklährung des Ursprungs und Begebenheiten der Stadt Iglau in Mähren. . Abstract
Autor neznámý..  (807–1654). Text pořízen po pol. 17. století..  Collectanea Iglaviensia. . Abstract
Autor neznámý..  (1535–1627). Pořízeno pravděpodobně v první či druhé polovině 17. století..  Rejstřík a stručné historické záznamy k dějinám Valašského Meziříčí a okolí zahrnující období 1535–1627..
Autor neznámý..  (1312–1717). Opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století..  Kronik der Stadt Auspitz. . Abstract
Autor neznámý..  Zápisy vedeny ve 2. pol. 18. století..  Tzv. Kronika Františka Melichara. . Abstract