Database

Found 64 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Autor neznámý..  (1312–1717). Opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století..  Kronik der Stadt Auspitz. . Abstract
Autor neznámý..  Zápisy vedeny ve 2. pol. 18. století..  Tzv. Kronika Františka Melichara. . Abstract
Autor neznámý..  (799), (1434–1486), (1522–1524). Text sepsán zřejmě na konci 18. století..  "Chronik der Stadt Iglau" [Bes desek a titulní strany]. Abstract
Autor neznámý..  (1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století..  Tzv. Brněnské paměti.. Abstract
Autor neznámý..  (1405–1777). Text vznikl pravděpodobně na konci 70. let či v 80. letech 18. století..  Römerstädter Chronik. . Abstract
Autor neznámý..  (20.7. 1740 – 3.7. 1748). Opis z poloviny 18. století..  Fragment eines Diariums über den preus. Einfall. . Abstract
Autor neznámý..  (24. 12. 1741 – 18. 4. 1742). Vznik rukopisu polovina 18. století..  Diarium Brunnense. . Abstract