Database

Found 64 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
D
Autor neznámý..  (1101–1654), (1440–1502). Text sepsán v první pol. 18. století a doplněn ve 2. pol. 18. století..  De origine et progressu tam civitatis quam monasterii ordinis s. Benedicti Trebitzensis. . Abstract
C
Autor neznámý..  (807–1654). Text pořízen po pol. 17. století..  Collectanea Iglaviensia. . Abstract
Autor neznámý..  (1632–1698). Opis zřejmě až z 18. století..  Chronologické poznámky k dějinám Jihlavy.. Abstract
Autor neznámý..  (799), (1434–1486), (1522–1524). Text sepsán zřejmě na konci 18. století..  "Chronik der Stadt Iglau" [Bes desek a titulní strany]. Abstract
B
A