Database

Found 64 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
O
N
M
Autor neznámý..  (15.–18. století). Text sepsán v průběhu 18. století..  Merkwürdigkeiten der...Burg, Statt und Herrschaft Fulnek.. Abstract
K
Autor neznámý..  (1591–1669, 1760). Záznamy pojednávající o událostech 16.–17. století zřejmě pořízeny v 18. století. Záznam o přenesení ostatků sv. Teodora zřejmě z roku 1818. Ostatní záznamy z 19. století..  Kronika města Šumperka.. Abstract
Autor neznámý..  (1623–1742). Text sepsán zřejmě ve 2. pol. 18. století..  Kronika města Jihlavy 1623–1742 a Poznámky k jihlavské kronice.. Abstract
Autor neznámý..  (1312–1717). Opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století..  Kronik der Stadt Auspitz. . Abstract
Autor neznámý..  (1589), 1605–1790..  Kostelní kniha.. Abstract
H
G
F
E
D
Autor neznámý..  (24. 12. 1741 – 18. 4. 1742). Vznik rukopisu polovina 18. století..  Diarium Brunnense. . Abstract