Database

Found 64 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
Z
W
V
U
T
Autor neznámý..  Zápisy vedeny ve 2. pol. 18. století..  Tzv. Kronika Františka Melichara. . Abstract
Autor neznámý..  (1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století..  Tzv. Brněnské paměti.. Abstract
S
Autor neznámý..  Bez datace. Folia 1–6 pravděpodobně 18. století, ostatní 19. století..  Stručné zápisy a poznámky k dějinám Moravského Krumlova..
R
P