Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
K
Kancelář města. Využity zápisy Martina Jana Weidlicha..  (1517–1553, 850–1679). Opis nedatován. Pravděpodobně vyhotoven ve 20. letech 18. století na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera..  Kurtze Verzeichniss.... Stručné záznamy k historii města zahrnující období 1517–1553. . Abstract