Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
S
Hejduček, František (?). V letech 1719–1734 městský písař, lipnický rodák..  (1378–1726). Jednotlivé texty datované 3. ledna 1727, 9. července 1728, 10. listopadu 1728..  Stadt Leipnik.. Abstract