Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Asc)]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Autor neznámý (Tacitus Anonymus, fol. 140r). Více písařských rukou..  (Od počátku města do 7. 10. 1701). Opis staršího textu pravděpodobně pořízen okolo pol. 18. století..  De ortu et augmento urbis Iglaviae (opis starší kroniky).. Abstract