Database

Found 1 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
D
Cerroni, Jan Petr (1753-1826), Jiné písařské ruce.  Materiály systematicky pořizovány ke konci 18. a na počátku 19. století..  Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Iglau. . Abstract