Database

Found 20 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Kancelář města.  Text datován 17. května 1727..  "Stadtl Braunsberg.". Abstract
Kancelář města.  (Zápisy dovedeny do roku 1622). Text datován rokem 1728..  "Schloß, undt Stadt Holleschau".. Abstract
Kancelář města.  (1586–1653). Text vyhotoven zřejmě na počátku 60. let 17. století..  Wyznamenání niekterých pamietihodných wieczy miesta a obce Landsskrounské se dotejkajících. . Abstract
Kancelář města.  Opis pojednání o dějinách města datován 20. dubna 1730..  Popis města a hradu, pojednání o dějinách Fulneka.. Abstract
Kancelář města.  (1576, 1600–1694). Zápisy pořízeny v první polovině 18. století..  "Memorabilien von der Stadt Bautsch.". Abstract