Database

Found 2 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
V
Kancelář města (?)..  (1675–1696). Nedatováno, zřejmě počátek 18. století..  Výtah z pamětí města Hradiště z let 1675–1696..
C
Kancelář města (?)..  (1212 – 1722). Text sepsán pravděpodobně v první třetině 18. století..  Chronik der uralten Stadt Eibenschitz.. Abstract