Database

Found 20 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
W
Kancelář města.  (1586–1653). Text vyhotoven zřejmě na počátku 60. let 17. století..  Wyznamenání niekterých pamietihodných wieczy miesta a obce Landsskrounské se dotejkajících. . Abstract
V
U
S
P
O
M
Kancelář města.  (1576, 1600–1694). Zápisy pořízeny v první polovině 18. století..  "Memorabilien von der Stadt Bautsch.". Abstract
L
H
A