Database

Found 14 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y [Z]   [Show ALL]
Žídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory..  (1233–1761). Text sepsán v poslední třetině 18. století..  Wsseligaké Pamatky.. Abstract
Zikmundek, Martin (1569–1641), primátor města Lipníku nad Bečvou..  1598–1640, 1730. Paměti Martina Zikmundka zahrnují období let 1598–1640. Poznámka primátora Antonína Ignáce Hrušky o držitelích rukopisu z roku 1730. .  Paměti budoucné potřebné ode mne Martina Zikmundka, měštěnína města Lipníka.. Abstract
Zlobický, Josef Valentin (?), (1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě..  (14.–17. století). Výpis pořízen pravděpodobně J. V. Zlobickým na přelomu 18. a 19. století..  Prosnitz. . Abstract