Database

Found 33 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
Scholtz, Jiřík Ignác, písař. Záznam z r. 1696. Ostatní záznamy pořízeny zřejmě dalšími městskými písaři..  Kniha byla vedena v letech 1691–1802, historiografické záznamy lze vymezit pro roky 1696–1724..  Kniha památní města Bzence. . Abstract
Schwoy, František Josef (1742-1806), pravděpodobný autor výpisů..  (1. století př. n. l. – 1723). Opisy pořízeny pravděpodobně ve druhé polovině 18. století. .  Výpisy z českých a německých kronik a pamětních knih k dějinám Velkého Meziříčí..
Šebesta, Jan Jaroměřský, městský písař. Jiní městští písaři..  Celkově zahrnuje období 1525-1650. Pamětní zápisy z let 1624–1637..  Stadt Jaromeritzer Vormerkbuch. . Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  (1605–1610). Datace 17. 9. 1610. Originál nezachován. Opis pravděpodobně z počátku 18. století. .  Kronika Pavla Jeronýma Skřivánka z Blanska.. Abstract
Skřivánek, Pavel Jeroným z Blanska († 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní..  3. 5.–23. 8. 1645. Vznik rukopisu 1645. Vydáno tiskem Wien 1646, Ollmütz 1661..  Diarium bellicvm Brvnense. . Abstract
Středovský, Jan Jiří, původní autor..  (1705). Překlad do němčiny a rukopisný opis pořízeny na konci 18. nebo na počátku 19. století..  Popis počátků města Olomouce a jeho názvu v "Mercurius mährischer Denkwürdigkeiten oder unterthänigst bittender Herold".