Database

Found 120 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Kancelář města.  Text datován 17. května 1727..  "Stadtl Braunsberg.". Abstract
Kancelář města.  (1586–1653). Text vyhotoven zřejmě na počátku 60. let 17. století..  Wyznamenání niekterých pamietihodných wieczy miesta a obce Landsskrounské se dotejkajících. . Abstract
Kancelář města.  Opis pojednání o dějinách města datován 20. dubna 1730..  Popis města a hradu, pojednání o dějinách Fulneka.. Abstract
Kancelář města.  (Zápisy dovedeny do roku 1622). Text datován rokem 1728..  "Schloß, undt Stadt Holleschau".. Abstract
Kancelář města.  (1576, 1600–1694). Zápisy pořízeny v první polovině 18. století..  "Memorabilien von der Stadt Bautsch.". Abstract
Kancelář města (?)..  (1212 – 1722). Text sepsán pravděpodobně v první třetině 18. století..  Chronik der uralten Stadt Eibenschitz.. Abstract
Kancelář města (?)..  (1675–1696). Nedatováno, zřejmě počátek 18. století..  Výtah z pamětí města Hradiště z let 1675–1696..