Database

Found 33 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B C D E F G [H] I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Habermann, Johann. Jihlavský měšťan., 5 jiných písařských rukou (Někteří autoři z rodiny Habermannů - Hanns Habermann, Johannes Habermann)..  (Od narození Ježíše Krista)–1671. Většina zápisů se vztahuje k 16. a první pol. 17. století. Kronika založena v roce 1669..  Die Habermann Chronik. . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  Vznik textu zřejmě po polovině 18. století. Vznik opisu (podle datace předmluvy) 1806..  Descriptio poetica originis Brunae (Origo Brunae). . Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1675)–1755. Vznik rukopisu zřejmě mezi lety 1741 a 1755..  Diarium.. Abstract
Hanzely, Antonín Šebestián (1710–1781), městský syndik od roku 1761..  (1. století př. n. l.–počátek 18. století). Vznik pravděpodobně druhá polovina 18. století..  Jungfräuliche Ehrenkranz der jeder Zeit getreuen k. Stadt Brünn. . Abstract
Hanzely, Karel Josef (1744–1806), gymnaziální profesor v Brně..  Vznik pravděpodobně poslední čtvrtina 18. nebo počátek 19. století..  Hanzelyho koncepty k dějinám města Brna.. Abstract
Heger, Michael. Moravskotřebovský měšťan a tkadlec..  (1321)–1716. Zápisy pořízeny v letech 1683 až 1716..  Zápisky tkalce Michaela Hegera.. Abstract
Hejduček, František (?). V letech 1719–1734 městský písař, lipnický rodák..  (1378–1726). Jednotlivé texty datované 3. ledna 1727, 9. července 1728, 10. listopadu 1728..  Stadt Leipnik.. Abstract