Database

Found 20 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Cerroni, J. P..  Text sepsán na přelomu 18. a 19. století..  Znaym.. Abstract
Cerroni, J. P. (?). Cerroniho opis rukopisu ve vlastnictví Dismase Josepha Ignáce Hoffera..  Původní text sepsán v první třetině 18. století. Opis pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století..  Stadt Eybenschitz in Mähren.. Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753-1826), Jiné písařské ruce.  Materiály systematicky pořizovány ke konci 18. a na počátku 19. století..  Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Iglau. . Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1087– počátek 19. století). Vznik po roce 1808. .  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn II. . Abstract
Cerroni, Jan Petr (1753–1826)..  (1243) – počátek 19. století. Vznik na přelomu 18. a 19. století..  Collectaneen zur Geschichte der Stadt Brünn I. . Abstract