Database

Found 91 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title
[A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Autor neznámý (Na deskách snad již z 20. stol. „Chronik Mähr. Schönberg handgeschrieben ohn Namensangabe“)..  (1591–1746). Podle písma částečný opis staršího textu doplněný o novější zápisy. Opis pořízen zřejmě v polovině 18. století..  Chronik Mähr. Schönberg.. Abstract
Autor neznámý (Tacitus Anonymus, fol. 140r). Více písařských rukou..  (Od počátku města do 7. 10. 1701). Opis staršího textu pravděpodobně pořízen okolo pol. 18. století..  De ortu et augmento urbis Iglaviae (opis starší kroniky).. Abstract
Autor neznámý,.  Text sepsán pravděpodobně na počátku 19. století..  Zlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau).. Abstract
Autor neznámý..  (20.7. 1740 – 3.7. 1748). Opis z poloviny 18. století..  Fragment eines Diariums über den preus. Einfall. . Abstract