Database

Found 458 results

Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)]
Z
Cerroni, J. P..  Text sepsán na přelomu 18. a 19. století..  Znaym.. Abstract
Autor neznámý,.  Text sepsán pravděpodobně na počátku 19. století..  Zlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau).. Abstract
Heger, Michael. Moravskotřebovský měšťan a tkadlec..  (1321)–1716. Zápisy pořízeny v letech 1683 až 1716..  Zápisky tkalce Michaela Hegera.. Abstract
W
Kancelář města.  (1586–1653). Text vyhotoven zřejmě na počátku 60. let 17. století..  Wyznamenání niekterých pamietihodných wieczy miesta a obce Landsskrounské se dotejkajících. . Abstract
Žídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory..  (1233–1761). Text sepsán v poslední třetině 18. století..  Wsseligaké Pamatky.. Abstract
Autor neznámý..  (od mýtických dob do poloviny 17. století). Text vznikl v poslední čtvrtině 17. století (po roce 1679)..  Wiederlegung der königlichen Stadt Brünn zugegen des von der königlichen Stadt Olmütz so institulirten Lydii lapidis und behaubten wollenden Haupt-Stadt. . Abstract
V